<%@ LANGUAGE = "VBScript" codepage="1255"%> <% Dim RS Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "SELECT * FROM news order by id DESC" RS.open sql, Conn , 1, 1 %> פורום נשות עסקים ופעילות במ.א.מודיעין
   
חנה סנש
מה חדש...
 

פרטים בדף מפגשים ללו"ז השנתי

המפגש הבא: טיול לירושלים
יתקיים אי"ה ביום רביעי 14-5-08
לפרטים והרשמה


- 60 צמחים שחשוב להכירr קולאז' מקליק


עודכן ב 1.5.08

 
 

אודות

מועדון נשות העסקים הוקם בשנת 2003 ביזמת ראש המועצה ומנהלת מחלקת הרווחה, כמענה לרצון העצמה של נשות החבל לעשייה קהילתית וטיפוח הקשרים העיסקיים שבו.

הפעילות מתקיימת בתדירות חודשית בבתי החברות וכוללת סדנאות או הרצאות של חברות או מרצים חיצוניים בנושאים הקרובים לליבן של הנשים בהיבטים המקצועי והחברתי.

מה שהחל כקבוצה קטנה של כ-8 נשים צמח והתפתח לגוף דינמי גדל והולך המאגד בתוכו כ-70 נשים מרוב ישובי המועצה.

בנוסף לקשרים האישיים והעיסקיים שנרקמו בין החברות, נתרמות החברות לפעילות קהילתית וכבר יצאו לדרך במספר פרוייקטים:
-ארגון רכזי מתנדבים לישובים
-הוצאת חוברת "הקשר העיסקי" שהינו ספר טלפונים של התושבים, ומידע על העסקים -שבמועצה האזורית.
-הקמת אתר אינטרנט לקבוצה

ועוד היד נטויה...

   
דף הבית
מ.א. מודיעין  
החזון  
החברות  
מפגשים  
עסקים  
לוח מודעות  
פרוייקטים  
גלרית תמונות  
קישורים  
סיפור אישי  

צרו קשר